Bennich berättade

Ett 25-tal FKI:are samlades den 7 november ombord på MS Stenfjell
och fick höra vår hedersledamot Nils-Göran Bennich-Björkman
berätta om nitton år på världshaven ombord på egenbyggda CY Peter Pan

Read More
Pelle Lind
Ragnar Boman 1928-2018

Vår hedersledamot Ragnar Boman har gått bort en kort tid efter sin 90-årsdag.

Begravningen sker i Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården måndag 14 januari kl 11:45 med påföljande jordfästning kl 12:30.

Read More
Pelle Lind