Björn Thomassons

Björn Thomasson gav en uppskattad föreläsning om Kajakers konstuktion och egenskaper.
Han hävdar bland mycket annat att "Om ditt höftbens övre del slutar innan sittbrunnssargen så skall du byta kajak!

Han betonade även att “rollen” inte bör betraktas som en räddningsåtgärd utan som en förebyggande åtgärd.

Det var ett välbesökt arrangemang och gav mycket inspiration inför kommande paddlingar, kajakinköp och kanske till och med självbyggen.

Läs mer om Björns filosofi och teorier på hans hemsida:

www.thomassondesign.com

IMG_2411.jpg
IMG_2419.jpg


Pelle Lind