Omstrukturering av hemsidan

Aktiviteter har lyfts fram och ligger nu direkt i menyn till höger om FKI vimpeln.Bli medlem ligger under Hem rubriken vid sidan om informationen för nya/blivande medlemmar..

Pelle Lind