Fråga från kassören; Vem hyr skåp nummer 17 & 20?

Tack alla närvarande på Måsholmen på vårdagen för ett väl genomfört arbetspass!!!!

Vem hyr skåp nummer 17 & 20? Jag debiterar ingen för dessa skåp - vilket i teorin innebär att de är lediga.

Hör jag inget fram till Påsk så kommer låsen att tas bort och skåpen tömmas.

Om skåpet är ditt - hör av dig så reder vi tillsammans ut eventuella missförstånd. 
Tack på förhand /Dagge

Pelle Lind