Medlemskap i FKI

Som medlem förväntas du naturligtvis följa föreningens ordningsregler och stadgar. Se mer info längre ner på sidan.

Föreningens verksamhet bygger på obligatoriska insatser från medlemmarna, bland annat i form av vår- och höstdagarna då Måsholmen och klubbhuset sätts i ordning för sommar- och vintersäsong.

Det finns möjlighet att hyra skåp och plats för kanot/kajak. Platserna förmedlas via väntelista. Kanotplatserna är i första hand avsedda för aktiva paddlare/seglare, och kanoterna/kajakerna förväntas användas regelbundet. 

Föreningen har ett antal lånekajaker samt en segelkanot klass B för utlåning till medlemmarna.

Medlemsansökningar tas emot under mars månad varje år.

Här kan du då anmäla ditt intresse och läsa våra stadgar och regler

 

Avgifter


Inträdesavgift
Årsavgift
Kajakplats
Sommarplats
segelkanot
Vinterplats
segelkanot

Senior (20-65 år)
1100 kr
200 kr
500 kr

400 kr

450 kr

Pensionär (65- år) 
1100 kr
100 kr
500 kr

400 kr

450 kr

Junior (t o m 19 år)
0 kr
60 kr
100 kr

200 kr

200 kr

För aktiva FKI-medlemmar ingår det arbetsplikt: att delta i föreningens vår- och höstdagar.
Straffavgift (per utebliven arbetsplikt): 300 kr

Påminnelseavgift: första påminnelsen 100 kr, andra påminnelsen ytterligare 200 kr
Deposition för personlig bricka/RFID-tagg: 300 kr

 

Försäkringar

Föreningens försäkring gäller huset och föreningens egendom på Måsholmen. 

Varje medlem är själv ansvarig för sina ägodelar på Måsholmen och att ordna eventuellt försäkringsskydd för dessa.

Som medlem förväntas du att vara uppmärksam på föreningens gemensamma tillgångar och kontakta lämplig funktionär eller styrelse om något behöver åtgärdas som du inte själv kan ordna.

EU:s dataskyddsförordning GDPR

Med anledning av att EU:s dataskyddsförordning GDPR trätt i kraft den 25 maj 2018, vill vi informera om för vilka ändamål vi hanterar våra medlemmars personuppgifter: 

  • Utskick till medlemmar (kallelse till årsmöte, inbjudningar till tävlingar, information om föreningsaktiviteter)

  • Administration av ditt medlemskap

Föreningen för Kanot-Idrott hanterar dina personuppgifter i enlighet med det regelverk som följer av GDPR och enbart i de syften som ovan angivits. 

 När medlemskapet upphör avregistrerar vi dig direkt i våra register.

 Kontakta gärna styrelsens sekreterare för närmare information.