Vad är kanotsegling?

 
Olle Bergqvist SWE 93 och Peter Lundquist SWE 99 seglar runt Omø under träningsläger i Danmark år 2000. Foto: Johan Elfström, taget från slajden.

Olle Bergqvist SWE 93 och Peter Lundquist SWE 99 seglar runt Omø under träningsläger i Danmark år 2000. Foto: Johan Elfström, taget från slajden.

 
 
John Mac Gregor

John Mac Gregor

Den moderna kanotseglingen började på 1860-talet med att man konstruerade kanoter som både kunde paddlas och seglas.

Till Sverige kom den första kanoten med John Mac Gregor 1866. Han inspirerade bland andra Carl Smith, "den svenska kanotidrottens fader", som själv ritade och lät bygga ett antal kombinerade segel- och paddelkanoter. 
I början av 1900-talet spelade FKI en viktig roll när Sverige fick sina egna renodlade kanoter enbart för segling eller paddling. Kända konstruktörer av segelkanoter var bland andra ingenjör Arvid Rosengren, Gerhard Högborg och Sven Thorell.
Genom åren har segelkanoterna utvecklats och idag finns: 

A- och B-kanoter som ser ut som helt vanliga jollar, fast med spetsig akter

A-kanoten:

 • Längd: 3 m

 • Bredd: 1 m

 • Vikt tot. ca 40 kg

 • Skrovvikt min. 32 kg

 • Segelyta 4 m2

 • Ålder: 10-14 år (max ca. 50 kg och ca. 165 cm lång)

B-kanoten:

 • Längd: 4 m

 • Bredd: 1,3 m

 • Vikt tot. 65 kg

 • Vikt. 54 kg

 • Segelyta 8 m2

 • Ålder: 14-19 år (vikt 45-70 kg)

C-, D- och E-kanoterna är långfärdskanoter

C-kanot

 • Längd max  5,2 meter

 • Längd min 4,85 meter

 • Bredd max 1,5 meter

 • Bredd min  1,3 meter

 • Skrovvikt min 80 kg

 • Segelyta max  10,00 m²

D-kanot

 • Längd max 6,0 meter

 • Längd min 5,5 meter

 • Bredd max 1,5 meter 

 • Bredd min 1,2 meter

 • Vikt inkl. barlast min 360 kg

 • Vikt barlast min 150 kg

 • Segelyta 13,00 m2 

E-kanot

 • Längd max 6,0 meter

 • Längd min 5,5 meter

 • Bredd max 1,75 meter

 • Bredd min 1,5 meter

 • Skrovvikt min 130 kg

 • Segelyta max 13,00 m²

IC:n (International Canoe) som är ett riktigt fartvidunder

Läs mer hos SKF